• VN
  • EN
ic-search

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

02/04/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Giấy ủy quyền

Đang gửi...