Đang gửi...

Thông báo giao dịch của Người nội bộ - Đào Hữu Khanh

12/03/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch của Người nội bộ - Đào Hữu Khanh với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo giao dịch của Người nội bộ - Đào Hữu Khanh