• VN
  • EN
ic-search

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

30/07/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Bà Nguyễn Thị Xuân Lan với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

Đang gửi...