• VN
  • EN
ic-search

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020

02/02/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020

Đang gửi...