• VN
  • EN
ic-search

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông chưa lưu ký

07/01/2020

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông chưa lưu ký với nội dung như sau:

Giấy ủy quyền nhận cổ tức

Giấy yêu cầu chuyển khoản cổ tức

Thông báo chi trả cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký

Đang gửi...