Đang gửi...

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 cho cổ đông chưa lưu ký

12/04/2022

THÔNG BÁO

Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 như sau:

  • Tên chứng khoán            : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
  • Mã chứng khoán             : HDG
  • Loại chứng khoán           : Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá giao dịch         : 10.000 đồng/cổ phần                                 
  • Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền:  18/03/2022
  • Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  • Ngày thanh toán: 20/04/2022
  • Địa điểm thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký:

Công ty thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt tại Phòng kế toán, Trụ sở chính của Công ty – Số 8 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/04/2022 hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin do cổ đông cung cấp theo mẫu đính kèm thông báo này.

Lưu ý: Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trong trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Tệp tin đính kèm:

2. Giấy ủy quyền nhận cổ tức

3. Giấy yêu cầu chuyển khoản nhận cổ tức