• VN
  • EN
ic-search

TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

17/04/2017

        Ngày 15/4/2017, tại Hội trường Viện KH-CN Quân sự, Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2017. Đến tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Hà Đô có ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Đông – Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát cùng toàn thể các Cổ đông của Tập đoàn Hà Đô.


Hội đồng quản trị Tập đoàn Hà Đô tại Đại hội Cổ đông thường niên 2017

        Mở đầu hội nghị, Cổ đông đã được nghe HĐQT và Ban Điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Theo đó, năm 2016 được đánh giá là năm thành công vượt bậc của Tập đoàn Hà Đô khi hoàn thành cơ bản và vượt mức kế hoạch được Đại hội cổ đông 2016 thông qua. Cụ thể: Doanh thu đạt 2.007 tỷ đồng, đạt 86,6% kế hoạch, tăng trưởng 34,8% so với năm 2015; Lợi nhuận sau thuế đạt 252,15 tỷ, đạt 109% kế hoạch, tăng trưởng 81% so với năm 2015. Doanh thu của Tập đoàn chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh Bất động sản tiêu biểu là các dự án Hado Centrosa Garden và Hado Garden Villas – Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh, cho thuê văn phòng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, …Bên cạnh đó, mảng thi công xây lắp và thủy điện cũng đóng góp một phần doanh thu đáng kể cho Tập đoàn. Năm 2016, sản lượng xây lắp của Hà Đô đạt 1.199 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với năm 2015, sản lượng điện đạt 186, 5 tỷ đồng hoàn thành 118% kế hoạch. Với kết quả kinh doanh triển vọng, năm 2016, Tập đoàn Hà Đô vinh dự nằm trong TOP 10 Chủ đầu tư Bất động sản uy tín nhất Việt Nam; TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả Nhất Việt Nam, TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do các tổ chức uy tín như Tạp chí Forbes, Tạp chí Nhịp cầu đầu tư, Báo Vietnamnet và Công ty Vietnam Report thực hiện.

        Năm 2017, Tập đoàn Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.812 tỷ đồng, tăng trưởng 40,1% so với năm 2016. Trong đó, sản lượng thu hồi vốn công ty mẹ là 3.623,7 tỷ đồng tăng trưởng 61%; sản lượng xây lắp 1.467,5 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2016.

         Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Thông nhấn mạnh “Hội đồng quản trị cần nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị điều hành để lãnh đạo Tập đoàn phát triển mạnh mẽ và đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2017. Bên cạnh đó, trong giai đoạn tới, Tập đoàn Hà Đô sẽ nghiên cứu phát triển thêm các lĩnh vực hoạt động mới như năng lượng gió, năng lượng mặt trời và công nghệ giao thông,…”


Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Thông phát biểu tại Hội nghị

        Hội nghị còn được nghe đóng góp ý kiến của rất nhiều cổ đông, đa số các cổ đông đều ghi nhận và đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành Tập đoàn, đồng thời tin tưởng vào định hướng chiến lược phát triển của Hà Đô trong thời gian tới. Kết thúc hội nghị, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.

Đang gửi...