Đang gửi...

Tập đoàn Hà Đô tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022: Thích ứng linh hoạt, phát triển bền vững

23/04/2023

Sáng ngày 22/04/2023, tại Tòa nhà Hà Đô, số 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022.

Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Năm 2022, Tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 3.581 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.361 tỷ đồng hoàn thành kế hoạch Đại hội đã đề ra. Trong đó, hai lĩnh vực trọng điểm là Bất động sản và Năng lượng đạt doanh thu lần lượt 1.112 tỷ đồng và 2.115 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ lần lượt 31,05% và 59,06% trong cơ cấu doanh thu toàn Tập đoàn. 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Tập đoàn Hà Đô diễn ra thành công tốt đẹp

Tập đoàn Hà Đô năm 2022: Nỗ lực vượt khó

Năm 2022 là một năm khó khăn với thị trường bất động sản khi thị trường giao dịch trầm lắng, ùn tắc pháp lý và tín dụng bị siết chặt. Vì vậy, năm qua, Tập đoàn chưa triển khai đầu tư được các dự án hiện hữu, chủ động lùi thời điểm mở bán quỹ căn còn lại của dự án Hado Charm Villas (Hà Nội) đến thời điểm thích hợp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Các dự án năng lượng trong danh mục đầu tư mới vẫn đang chờ đợi việc phê duyệt Quy hoạch điện VIII và khung giá mới cho các dự án năng lượng tái tạo.

Đối diện với những thách thức như vậy, nhưng với bản lĩnh và sự thích ứng linh hoạt, cùng tâm huyết và nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, năm 2022 HDG đã hoàn thành được một số mục tiêu quan trọng: đẩy nhanh tiến độ bàn giao các sản phẩm của dự án Hado Charm Villas, hoàn thành tổ máy 3 và khánh thành nhà máy thủy điện ĐăkMi 2, đưa vào vận hành đủ công suất 462MW của các dự án năng lượng đã phát triển, trong đó có 314MW thủy điện và 148MW điện gió, điện mặt trời. Điều này đã góp phần để năm 2022 đạt mức lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước tới nay với 1.361 tỷ đồng. 

Kế hoạch năm 2023: Giữ vững định hướng, phát triển bền vững 

Năm 2023 tiếp tục được đánh giá là một năm còn khó khăn và nhiều bất ổn. Chính vì vậy, Đại hội đã đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mức doanh thu hợp nhất là 3.225 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 971 tỷ đồng, giảm lần lượt 9,94% và 28,7% so với năm 2022. Điều này đảm bảo tính thích ứng và thận trọng trước những diễn biến khó lường của thị trường trong năm 2023. 
 

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Thông chia sẻ về định hướng phát triển của Tập đoàn

Theo nhận định của Ban lãnh đạo, phải đến cuối năm 2023 và sang đầu năm 2024, pháp lý các dự án bất động sản tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh mới được khơi thông, Tập đoàn mới có thể hoàn thiện đầu tư và khai thác các dự án tại 30 Tạ Quang Bửu, CC3 Dịch Vọng.... Đồng thời, trong năm nay, Tập đoàn cũng sẽ đẩy mạnh M&A các dự án bất động sản, đầu tư dự án năng lượng mới để tạo đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tiếp theo. Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua với mức chi trả cổ tức dự kiến là 25%, hình thức chi trả bằng cổ phiếu.

Tại Đại hội, ông Đào Hữu Khanh đã được phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bà Cao Thị Tâm thay thế. Việc này góp phần kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị hiện tại và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các thành viên tham gia điều hành, đáp ứng hiệu quả quản lý, đảm bảo hoạt động của Công ty bám sát ngành nghề cốt lõi: Bất động sản, Năng lượng, Tài Chính.
 

Các thành viên HĐQT chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

HĐQT cũng cam kết với Đại hội, năm 2023 sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động lãnh đạo của các thành viên HĐQT, cấu trúc lại các Ủy ban trực thuộc nhằm phát huy vai trò của các Ủy ban trong tham mưu, mở rộng chính sách thu hút nhân tài, lao động có chất lượng cao; đưa ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh, thực hiện chiến lược chuyển đổi số nhằm tối ưu hiệu quả lao động.

Với tiềm lực hùng hậu cùng tầm nhìn đúng đắn, Tập đoàn Hà Đô định hướng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án bất động sản hiện có, kết hợp phát triển nguồn dự án/quỹ đất mới tại các tỉnh; hoàn thành các nhà máy năng lượng mới nâng tổng công suất phát điện theo kế hoạch; hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.