• VN
  • EN
ic-search

Tập đoàn Hà Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

14/04/2014

Ngày 12/4/2014, Tập đoàn Hà Đô đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sự tham gia của đông đảo các cổ đông. Đoàn chủ tịch đại hội bao gồm ông Nguyễn Trọng Thông – chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Tô, ông Đào Hữu Khanh và ông Nguyễn Đức Toàn.

Đại hội đã thông qua báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013, tờ trình của HĐQT về phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể của năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2013 và một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2013, mặc dù nền kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn Hà Đô đã hoàn thành về cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, lợi nhuận sau thuế 143 tỷ đồng đạt 235% so với kế hoạch năm, cổ tức 22% đạt 122% kế hoạch, duy trì ổn định các lĩnh vực kinh doanh hiện có, đặc biệt trong lĩnh vực Bất động sản không tồn đọng một căn nhà nào, trong lĩnh vực thủy điện đã đưa vào hoạt động nhà máy thủy điện Nậm Pông với công suất 32 MW.

Về kế hoạch của năm 2014, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản trọng điểm và các dự án Thủy điện mới đồng thời tích cực ứng dụng Khoa học – Công nghệ mới vào công tác thi công xây lắp để đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ tiêu về tổng doanh thu năm 2014 của Tập đoàn phấn đấu đạt 1.500 tỷ đồng tăng 146% so với năm 2013, trong đó, lợi nhuận sau thuế đạt 171 tỷ đồng tăng 19.6% so với năm 2013, cổ tức dự kiến từ 15%-20%.

Tại đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu thống nhất bầu Ban HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 bao gồm các ông:

1.      Ông Nguyễn Trọng Thông

2.      Ông Nguyễn Văn Tô

3.      Ông Đào Hữu Khanh

4.      Ông Nguyễn Đức Toàn

5.      Ông Phan Quang Bình

6.      Ông Lê Thanh Hiền

7.      Ông Nguyễn Trọng Minh,

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 bao gồm các ông:

1.      Ông Đỗ Văn Bình

2.      Ông Nguyễn Mạnh Hùng

3.      Ông Phạm Hùng Sơn

 Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, khẳng định sự tin tưởng, sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn. Qua đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn tự tin và quyết tâm xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững theo đúng định hướng và sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 đã đề ra.

 Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội

 

Cổ đông tham gia đại hội rất đông đủ

Ông Nguyễn Văn Tô - Đại diện HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty năm 2013, kết quả hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013 và định hướng nhiệm kỳ 2014-2019

Ông Đỗ Văn Bình - Đại diện BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2013

và báo cáo nhiệm kỳ 2009 - 2013

 

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội

 

 

 

Một số cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội

 

 

Các cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS

 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt cổ đông và tuyên thệ

 

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt cổ đông và tuyên thệ

 

Đang gửi...