• VN
  • EN
ic-search

Tập đoàn Hà Đô tiếp tục nằm trong TOP 10 Chủ đầu tư BĐS uy tín Việt Nam năm 2022

30/03/2022

Ngày 30/3/2022, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2021. Theo đó Tập đoàn Hà Đô tiếp tục nằm trong Top 10 chủ Đầu tư Bất động sản uy tín Việt Nam năm 2022

Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 2 và 3 năm 2022.

Đang gửi...