Đang gửi...

Tập đoàn Hà Đô tiếp tục được xếp hạng tín nhiệm A với triển vọng ổn định

28/02/2024

Sau khi được xếp hạng tín nhiệm ở mức “A” với triển vọng “Ổn định” vào năm 2023, Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (HDG) tiếp tục duy trì được mức xếp hạng này trong Báo cáo theo dõi định kỳ do FiinRatings công bố vào ngày 28/02/2024. Điều này phản ánh hồ sơ năng lực kinh doanh Tốt và hồ sơ rủi ro tài chính Thấp của Công ty. 

Theo báo cáo, hồ sơ năng lực kinh doanh của Hà Đô được đánh giá ở mức Tốt, dựa trên việc duy trì ổn định sự đóng góp từ mảng năng lượng. Doanh thu bán điện của Công ty đạt 1.938,6 tỷ đồng, cao hơn 7,6% so với mức dự phóng cơ sở lần đầu. Doanh thu thủy điện đóng góp vào 68,9% tổng doanh thu năng lượng. 

Năm 2023, các nhà máy thủy điện của HDG đạt hệ số tải 42,5%, cao hơn mức trung bình ngành, trong điều kiện thủy văn nhiều thách thức. Ngoài ra, các nhà máy điện mặt trời và điện gió cũng hoạt động tốt hơn mức trung bình ngành, thể hiện qua các hệ số tải lần lượt ở mức 19,8% và 25,5%.

Từ năm 2024, HDG dự kiến sẽ tập trung mở rộng quy mô thủy điện và điện gió. Đối với thủy điện, Công ty sẽ tiếp cận các dự án mới thông qua M&A các nhà máy hoặc giấy phép có sẵn do nguồn thủy điện ở Việt Nam ngày càng hạn chế. Năm 2023, HDG đã mua lại 2 công ty Sơn Linh và Sơn Nham - sở hữu Giấy phép xây dựng các nhà máy thủy điện với tổng công suất 24MW tại Quảng Ngãi và dự kiến bắt đầu vận hành thương mại vào cuối năm 2027. 

Thủy điện đóng góp chính vào tổng doanh thu năng lượng của Tập đoàn Hà Đô

Về mảng bất động sản có kết quả kinh doanh thấp hơn so với kịch bản dự phóng cơ sở lần đầu, đạt 281,8 tỷ đồng trong năm 2023. Mức suy giảm này đến từ việc Công ty chủ động điều chỉnh phần lớn kế hoạch bán các sản phẩm còn lại từ dự án Hado Charm Villas để tối đa hóa lợi nhuận với kỳ vọng nền kinh tế chung phục hồi trong giai đoạn 2024-2025. Tập đoàn Hà Đô cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng dự án và dự kiến ghi nhận doanh thu khoảng 1.291,9 tỷ đồng vào năm 2024 và 1.833,4 tỷ đồng vào năm 2025. 

HDG cũng dự kiến hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho 2-3 dự án đầu tư bất động sản khác để xin chủ trương đầu tư mới vào cuối năm 2024. Hầu hết các dự án lớn, bao gồm dự án tại Quận 8 và Linh Trung (TP. HCM) dự kiến sẽ hưởng lợi thế từ việc mở rộng hạ tầng giao thông sắp tới của thành phố.

FiinRatings đánh giá rủi ro tài chính của HDG duy trì ở mức Thấp, thể hiện qua mức độ sử dụng đòn bẩy giảm dần và thời gian đáo hạn nợ trung bình tương đối dài so với tỷ lệ bao phủ nợ vay và được hỗ trợ bởi dòng tiền được phân bổ phù hợp giữa các mảng hoạt động.
Năm 2023, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của Công ty tương đồng với dự phóng ở khoảng 0,7x. Mặc dù nợ vay/EBITDA tăng nhẹ từ 2,4 lần (2022) lên 2,7 lần (2023) do doanh thu mảng bất động sản suy giảm, FiinRatings ước tính hệ số nợ vay/EBITDA có thể cải thiện xuống mức 1,9x năm 2024 và 1,3x năm 2025 trong thời gian tới khi Công ty triển khai bán hàng dự án Hado Charm Villas trong kịch bản cơ sở. Do đó, FiinRatings đánh giá khả năng trả nợ của HDG ở mức phù hợp dựa trên đánh giá về khả năng tạo ra dòng tiền từ hoạt động kinh doanh so với thời gian đáo hạn nợ trung bình của Công ty.

FiinRatings dự báo kịch bản nâng điểm xếp hạng của HDG

Thanh khoản của HDG ở mức Phù hợp trong 12 tháng tới và không thực hiện điều chỉnh mức xếp hạng cơ bản của Công ty. Với EBITDA dự phóng đạt 2.603,8 tỷ đồng, HDG sẽ đáp ứng nghĩa vụ nợ vay đến hạn 987,3 tỷ đồng trong năm 2024. Bên cạnh đó, với dòng tiền từ việc mở bán trước một số dự án bất động sản mới, FiinRatings ước tính tỷ lệ nguồn cung/mức sử dụng thanh khoản lần lượt là 2,2x năm 2024 và 1,3x năm 2025.

Theo FiinRatings, mức xếp hạng tín nhiệm A thể hiện năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt và là mức “Đầu tư” – một chỉ dấu quan trọng giúp các nhà đầu tư cổ phiếu đưa ra quyết định lựa chọn đưa vào danh mục đầu tư của mình. Đây cũng là mức xếp hạng tín nhiệm giúp doanh nghiệp có ưu thế hơn về lãi suất khi chủ động phát hành trái phiếu huy động cho các dự án, bên cạnh kênh vốn vay ngân hàng. 

Thông tin chi tiết về công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm, vui lòng xem tại link sau: 
https://cms.fiinratings.vn//UploadFile/28-02-2024/VIFiinRatings_Surveillance-PA_HDG_032024.pdf

Nguồn: FiinRatings