• VN
  • EN
ic-search

Tập đoàn Hà Đô thành lập các Ủy ban mới, mở rộng lĩnh vực kinh doanh

17/05/2023

Nhằm kiện toàn bộ máy và mở rộng hoạt động, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã có sự cơ cấu điều chỉnh về mặt tổ chức của các Ủy ban, bao gồm thành lập mới 3 Ủy ban, đổi tên 2 Ủy ban và giải thể 1 Ủy ban. 

Mới đây, tại cuộc họp với sự tham dự của đầy đủ các thành viên, HĐQT Công ty đã thảo luận thống nhất cơ cấu lại các Ủy ban trực thuộc HĐQT. Cụ thể, thành lập mới Ủy ban phát triển Khu công nghiệp và Nước sạch, Ủy ban phát triển Bất động sản, Ủy ban Thủ tục pháp lý Đầu tư chiến lược phát triển SXKD. Đồng thời, HĐQT cũng quyết định đổi tên Ủy ban Tài chính – Chứng khoán thành Ủy ban Đầu tư Tài chính và Mua bán Dự án, đổi tên Ủy ban Kỹ thuật – Công nghệ thành Ủy ban Quản lý Thiết kế và thực hiện dự án, giải thể Ủy ban Phát triển Năng lượng.

Đối với vị trí lãnh đạo các Ủy ban, HĐQT đã điều chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1982) giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Đầu tư Tài chính và Mua bán Dự án, ông Nguyễn Chí Anh Hoài (sinh năm 1984) giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban phát triển Khu công nghiệp và Nước sạch. Hai lãnh đạo mới được bổ nhiệm đã gắn bó nhiều năm với Tập đoàn, có sự nhiệt huyết và năng lực chuyên môn cao.

Ông Nguyễn Trọng Minh - Phó Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân Thành (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Chí Anh Hoài (ngoài cùng bên trái)

Với việc điều chỉnh về mặt tổ chức của các Ủy ban và điều chuyển, bổ nhiệm các lãnh đạo mới chính là khẳng định cho chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh đã được HĐQT Tập đoàn Hà Đô đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Đó là định hướng cấu trúc lại các Ủy ban trực thuộc nhằm phát huy vai trò của các Ủy ban trong tham mưu chính sách, từ đó góp phần đẩy mạnh M&A các dự án bất động sản, năng lượng, mở động hoạt động sang lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và cung cấp nước sạch.

Theo kế hoạch năm 2023, Tập đoàn Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.225 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 971 tỷ đồng, tiếp tục duy trì trọng tâm vào lĩnh vực bất động sản và năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả.
 

Đang gửi...