Đang gửi...

Tập đoàn Hà Đô nhận Giấy khen của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội

27/01/2015

Vừa qua, Tập đoàn Hà Đô đã vinh dự được Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội tặng giấy khen vì đã có thành tích trong việc hoàn thành tốt chế độ - chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động trong năm 2014, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Giấy khen của Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội trao tặng Tập đoàn Hà Đô

Trong những năm gần đây, Tập đoàn Hà Đô đã được Đảng, Chính phủ và Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương, Bằng khen, Giấy khen và Giấy chứng nhận trong các hoạt động phong trào cũng như công tác liên quan đến thực thi chính sách pháp luật và quy định của cơ quan Nhà nước. Giấy khen của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội một lần nữa khẳng định sự phát triển bền vững của Tập đoàn Hà Đô bởi lẽ yếu tố con người luôn được đặt lên trên hết, quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo.

Năm 2015, Tập đoàn Hà Đô cam kết sẽ hoàn thành tốt hơn nữa chế độ chính sách liên quan đến Bảo hiểm xã hội, tích cực đóng góp ngân sách của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh nói chung, cho đời sống CBCNV Tập đoàn Hà Đô nói riêng để luôn xứng đáng là đơn vị đi đầu trong công tác triển khai các quy định của Nhà nước và Pháp luật.