• VN
  • EN
ic-search

TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ NẰM TRONG TOP 10 DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN CÓ CÓ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ LỚN NHẤT QUÝ 3/2022

04/11/2022

Kết thúc Quý 3/2022 Tập đoàn Hà Đô nằm trong Top 10 doanh nghiệp Bất động sản có lợi nhuận trước thuế cao nhất trên sàn chứng khoán.

Top 10 doanh nghiệp Bất động sản có lợi nhuận trước thuế cao nhất trên thị trường chứng khoán Quý 3/2022

Kết quả kinh doanh Quý 3/2022 của Tập đoàn với Doanh thu 866 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng tăng trưởng lần lượt là 33,5% và 25,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 tổng doanh thu 2.520 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.039 tỷ đồng tăng lần lượt là 2,1% và 42,7% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng năng lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 42%) với hơn 1.463 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ 2021. Sản lượng điện Quý 3/2022 đạt 458 triệu KWh, lũy kế tổng sản lượng điện đạt 1.065 triệu KWh. Đặc biệt, trong quý 3/2022 các nhà máy thủy điện vận hành hiệu quả, tình hình thủy văn tốt, thời tiết mưa nhiều nên sản lượng phát điện, doanh thu bán điện đạt hơn 410 tỷ đồng, chiếm ~76% tổng doanh thu bán điện trong quý 3 của toàn Tập đoàn.

Doanh thu lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2022 Tập đoàn Hà Đô

Đối với lĩnh vực Bất động sản trong quý 3/2022, doanh thu chủ yếu đến từ dự án Hado Charm Villas với tổng doanh thu mảng bất động sản đạt 223 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê dịch vụ khách sạn & hoạt động khác trong Quý 3/2022 đạt hơn 104 tỷ đồng, lũy kế hoạt động cho thuê, dịch vụ khách sạn & khác 9 tháng đầu năm 2022 mang về hơn 260 tỷ đồng doanh thu.

Đang gửi...