Đang gửi...

Tập đoàn Hà Đô lần thứ 5 được vinh danh trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

08/06/2022

Hôm nay 8/6/2022, Forbes Việt Nam công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2020. Đây là lần thứ 10 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19. Tập đoàn Hà Đô lần thứ 5 được vinh danh trong danh sách này.

Công bố danh sách vinh danh 2022, Forbes Việt Nam nhận định: Đại dịch Covid-19 ghi dấu trong Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam lần thứ 10. Các công ty trong danh sách đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có kết quả kinh doanh và tăng trưởng tốt nhất trong năm 2021 và giai đoạn 2016-2020. Phần lớn các công ty trong danh sách là các công ty đầu ngành hoặc đã xác lập được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động.

Công bố của Forbes về Top các doanh nghiệp đạt kết quả ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận

Để thực hiện danh sách này, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty của Forbes (US), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của 5 năm liên tiếp giai đoạn 2016 - 2021 (trong trường hợp các công ty có niên độ tài chính kết thúc giữa năm Forbes Việt Nam sử dụng số liệu của niên độ kế toán gần nhất). Vốn hóa các công ty trong danh sách được chốt vào ngày 30/5/2022.

Năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.881 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng tăng trưởng 7% so với năm kế hoạch và cùng kỳ năm 2020. Tập đoàn Hà Đô định hướng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân 24%/năm trong 3 năm tới và tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch M&A mở rộng quỹ đất, quy mô phát điện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho công ty và cho cổ đông.