• VN
  • EN
ic-search

Quyết định về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

20/09/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn  với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Quyết định về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

Đang gửi...