Đang gửi...

Quyết định về việc thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Lâm Khắc Chiến

30/09/2017