• VN
  • EN
ic-search

Quyết định về việc thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động ông Nguyễn Hữu Vinh

20/09/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định về việc thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động ông Nguyễn Hữu Vinh với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Quyết định về việc thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động ông Nguyễn Hữu Vinh

Đang gửi...