• VN
  • EN
ic-search

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Hồng Hiếu

09/05/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Hồng Hiếu với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Hồng Hiếu

Đang gửi...