Đang gửi...

Quyết định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng ông Chu Tuấn Anh

09/05/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng ông Chu Tuấn Anh với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Quyết định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng ông Chu Tuấn Anh