• VN
  • EN
ic-search

Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh nội dung biểu quyết số 3 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để bầu cử tại ĐHĐCĐ gần nhất

26/10/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh nội dung biểu quyết số 3 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để bầu cử tại ĐHĐCĐ gần nhất với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Quyết định HĐQT về việc Điều chỉnh nội dung biểu quyết số 3 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để bầu cử tại ĐHĐCĐ gần nhất

Đang gửi...