• VN
  • EN
ic-search

Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đinh Văn Võ- Phó tổng giám đốc.

15/10/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi đến Quý cổ đông Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đinh Văn Võ- Phó tổng giám đốc với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đinh Văn Võ- Phó tổng giám đốc.

Đang gửi...