• VN
  • EN
ic-search

Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019

25/03/2014

 Tập đoàn Hà Đô trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô

Đang gửi...