Đang gửi...

Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Hà Đô trả lời phỏng vấn trên số báo xuân - Thời báo kinh tế Việt Nam

22/01/2014