• VN
  • EN
ic-search

Ông Nguyễn Trọng Minh đã hoàn tất mua 200.000 cổ phiếu HDG

26/04/2019

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Các tệp tin đính kèm:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Ông Nguyễn Trọng Minh

Đang gửi...