• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết về việc tổ chức lại Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty

16/05/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết về việc tổ chức lại Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết về việc tổ chức lại Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty

Đang gửi...