• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết về việc tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

01/07/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Nghị Quyết của HĐQT về việc Tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn mới

Đang gửi...