Đang gửi...

Nghị quyết về việc cam kết góp vốn tại Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam để đầu tư dự án Đăk mi 2

20/12/2017