• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết vay vốn ngắn hạn các Công ty con và Công ty thành viên

10/10/2017

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông như sau:

Nghị quyết vay vốn ngắn hạn các Công ty con và Công ty thành viên

Đang gửi...