Đang gửi...

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/02/2024

Tập đoàn Hà đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023