• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

07/08/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Đang gửi...