• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

06/06/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Đang gửi...