• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết thông qua việc thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc UBKT và điều chuyển bổ nhiệm nhân sự từ UBKT về Ban kiểm toán nội bộ

21/05/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết thông qua việc thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc  UBKT và điều chuyển bổ nhiệm nhân sự từ UBKT về Ban kiểm toán nội bộ  với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết thông qua việc thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc  UBKT và điều chuyển bổ nhiệm nhân sự từ UBKT về Ban kiểm toán nội bộ

Đang gửi...