• VN
  • EN
ic-search

NGHỊ QUYẾT THÔNG BÁO VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

03/01/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Nghị Quyết thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2016 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết thông báo việc tạm ứng cổ tức năm 2017 và trả cổ tức năm 2016

Đang gửi...