Đang gửi...

Nghị quyết thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017

15/01/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cô đông Nghị quyết thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017