• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiết bị giáo dục 1

18/06/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiết bị giáo dục 1  với nội dung cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiết bị giáo dục 1

Đang gửi...