• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Agrita Quảng Nam

10/10/2017

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông:

Nghị quyết nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Agrita Quảng Nam

Đang gửi...