• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết mua lại trước hạn trái phiếu 600 tỷ đồng đã phát hành cho trái chủ BIDV Ba Đình

28/06/2017
Đang gửi...