• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019.

13/05/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019

Đang gửi...