• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn mua thêm cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Thiết bị giáo dục 1

10/03/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn mua thêm cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Thiết bị giáo dục 1 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn mua thêm cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Thiết bị giáo dục 1

Đang gửi...