• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Hà Đô 1 và CTCP Cơ điện xây dựng - Thiết bị Công nghiệp Hà Đô

11/05/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Hà Đô 1 và CTCP Cơ điện xây dựng - Thiết bị Công nghiệp Hà Đô với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Hà Đô 1 và CTCP Cơ điện xây dựng - Thiết bị Công nghiệp Hà Đô

Đang gửi...