• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật thứ hai của công ty

22/09/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật thứ hai của công ty với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật thứ hai của công ty

Đang gửi...