• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019

14/10/2019

Tập đoàn Hà Đô Kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu với nội dung cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019

Đang gửi...