• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam

03/03/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam

Đang gửi...