• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

10/09/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Đang gửi...