• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023

27/05/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

 

Tệp tin đính kèm:
Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023

Đang gửi...