• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người có liên quan

19/02/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người có liên quan

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người có liên quan

Đang gửi...