Đang gửi...

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2021

04/03/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2021  với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2021