• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2020

24/12/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2020

Đang gửi...