• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền phát hành năm 2019

06/07/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền phát hành năm 2019 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền phát hành năm 2019

Đang gửi...